11ο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο Παχυσαρκίας - Συνέντευξη Προέδρου Ε.Ι.Ε.Π.
  • 1
  • 2
                                                                                                                                                   
Θα χορηγηθούν 18 μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης ( CME –CPD Credits )
Δείτε και κατεβάστε το Τελικό Πρόγραμμα εδώ

Συνέντευξη Προέδρου Ε.Ι.Ε.Π.